Λειτουργική Ζωή

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ:

Όρθρος – Θεία Λειτουργία: 7.15 – 10.15 π.μ.

ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ:

Όρθρος – Θεία Λειτουργία: 7.30 – 9.00 π.μ.

ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ:

Όρθρος – Θεία Λειτουργία: 7.30 – 9.00 π.μ.
(Ι.Π. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος – Εγνατίας με Π.Πατρών Γερμανού)

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:
Εσπερινός – Ιερά Παράκλησις Παναγίας Γοργοϋπηκόου: 5.30 μ.μ.

Ἐνοριακὲς πανηγύρεις

  • 8 Σεπτεμβρίου: Γενέσιον τῆς Θεοτόκου
  • 9 Σεπτεμβρίου: Σύναξις τῶν Θεοπατόρων Ἰωακείμ καὶ Ἄννης
  • 1 Ὀκτωβρίου: Παναγία ἡ Γοργοϋπήκοος
  • 28 Νοεμβρίου: Πεντεκαίδεκα Μάρτυρες ἐν Τιβεριουπόλει
  • 9 Δεκεμβρίου: Σύλληψις τῆς Ἁγίας Ἄννης
  • Παρασκευὴ τῆς Διακαινησίμου: Ζωοδόχος Πηγή
  • 25 Ἰουλίου: Κοίμησις τῆς Ἁγίας Ἄννης
  • 6 Αὐγούστου: Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος