Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Ιερού Ναού μας


Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, όπως αυτή του διαδικτύου, το οποίο αποτελεί και αυτό δωρεά του Θεού στους ανθρώπους και πιστεύοντας ότι μέσω της καλύτερης επικοινωνίας Ενορίας – πιστού μπορεί ο άνθρωπος να ανακαλύψει τη σοφία του Δημιουργού, δημιουργήσαμε τη νέα ιστοσελίδα μας www.inpanagouda.gr.

Περισσότερα ….


 

Η ζωή & το έργο του από Αλεξανδρουπόλεως Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ανθίμου


Πάτερ ἅγιε, ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ. οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ ἀλλὰ περὶ ὧν  δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσι. Τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου, οὕς δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἕν καθὼς ἡμεῖς. Οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ’ ἵνα τηρήσῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ πονηροῦ. Ἀγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου. ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστι. Καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσμον κἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τὸν κόσμον καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτὸν ἵνα καὶ αὐτοὶ ὦσιν ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ. (Ἰω. ιζ΄). Τοῦτα τὰ λόγια ἀπὸ τὴν προσευχὴ τοῦ Κυρίου γιὰ τὴν ἑνότητα τῶν μαθητῶν του ἐπαναλαμβάνονται στὸ μέσον τοῦ ἐνθρονιστηρίου λόγου τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἀνθίμου.

Περισσότερα ….


13 Ιουνίου

Μαρτύρων Ακυλίνης (†239), Θεοδώρου και ετέρων Μυρίων. Οσίων Αντιπάτρου επισκόπου Βόστρων. Άννης και του υιού αυτής Ιωάννου, Ιακώβου, του εξ απάτης τον διάβολον προσκυνήσαντος.